Hệ thống siêu thị THÀNH ĐÔ

Mô tả

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐÔ

  Được thành lập từ năm 1998, đã có lịch sử gần 20 năm trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ Hệ thống ngày càng lớn mạnh với chuỗi hệ thống bao gồm 11 địa chỉ:

 • Siêu thị Thành Đô 352 Giải Phóng

  (0913.299.737 - 0903.298.479)

 • Siêu thị Thành Đô 306 Hồ Tùng Mậu

  (0988.158.257)

 • Siêu thị Thành Đô 886 Đường Láng

  (096.1071.813)

 • Siêu thị Thành Đô 23 Quan Nhân

  (0168.6748.209)

 • Siêu thị Thành Đô 57 Nguyễn An Ninh

  (0165.8544.5500)

 • Siêu thị Thành Đô 193 Vĩnh Hứng

  (0988.158.257)

 • Siêu thị Thành Đô 96 Phai Vệ Lạng Sơn

  (090.4414.888)

 • Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên
 • Siêu thị Thành Đô 27 Lạc Trung
 • Siêu thị Thành Đô Hưng Yên