Cộng Tác Viên

Cơ chế bán hàng phần mềm đối với cộng tác viên”

 - Căn cứ theo quyết định của ban lãnh đạo công ty.

- Căn cứ theo giá niêm yết của sản phẩm phần mềm

- Căn cứ theo công việc triển khai – hỗ trợ phần mềm

Công ty cổ phần dữ liệu Data Việt thông báo đến các đơn vị, cá nhân là cộng tác viên bán hàng phần mềm quản lý siêu thị, phần mềm quản lý nhà phân phối, phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại và các phần mềm liên quan khác những nội dung như sau.

 1. Quy định về giá bán của phần mềm
  1. Giá bán phần mềm dựa theo giá đã thông báo của công ty.
  2. Tùy theo nhu cầu sử dụng và yêu cầu thực tế của khách hàng mà có thể tăng hoặc giảm giá bán của phần mềm đã được công ty thông báo.
 2. Bán hàng
  1. Cộng tác viên là người giới thiệu khách hàng để phía công ty gặp gỡ và trao đổi về nhu cầu quản lý phần mềm, phía công ty chủ động về báo giá và thời gian triển khai.
  2. Cộng tác viên là người chủ động bán hàng, chốt giá với khách hàng dựa theo bảng giá thông báo, phía công ty chỉ có nhiệm vụ triển khai và hỗ trợ.
 3. Chính sách phần trăm hoa hồng đối với cộng tác viên
  1. Theo Mục 2 khoản a – Cộng tác viên sẽ được nhận 20% giá trị của hợp đồng phần mềm sau khi đã trừ đi các chi phí đi lại, gặp gỡ trao đổi và chi phí triển khai
  2. Theo Mục 2 khoản b – Công tác viên sẽ được nhận  20% tổng giá trị của hợp đồng phần mềm không tính trừ đi các chi phí phát sinh khác.