Phần mềm quản lý bán lẻ

2.900.000 đ
Còn hàng

Được thiết kế với nền tảng công nghệ hiện đại, đơn giản dễ sử dụng, áp dụng cho các mô hình kinh doanh cửa hàng nhỏ lẻ có yêu cầu quản lý đơn giản. " MartPro Cal chiếc máy tính cầm tay giúp bạn không còn phải nhớ giá"

CƠ CẤU HÀNG HÓA

  • Loại vật tư hàng hóa
  • Nhóm vật tư hàng hóa
  • Vật tư hàng hóa
  • Đơn vị tính
  • Thuế đầu ra, đầu vào

QUẢN LÝ CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT

  • Xuất bán lẻ

QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

  • Nhà cung cấp
  • Khách hàng
  • Nhân viên

BÁO CÁO DOANH THU

  • Báo cáo doanh thu bán hàng