Phần mềm kế toán quản lý bán hàng

11.900.000 đ
Còn hàng

Là phần mềm kế toán quản lý bán hang cho siêu thị độc lập với nhiều hình thức và chủng loại hàng hóa kinh doanh

CƠ CẤU HÀNG HÓA

 • Loại vật tư hàng hóa
 • Nhóm vật tư hàng hóa
 • Vật tư hàng hóa
 • Đơn vị tính
 • Thuế đầu ra, đầu vào

QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

 • Hàng tồn kho xuất trả
 • Hàng tồn kho xuất hủy
 • Hàng tồn kho nhập
 • Hàng tồn kho khuyến mại
 • Hàng tồn kho bán

QUẢN LÝ CÁC NGHIỆP VỤ NHẬP XUẤT

 •  Đặt hàng nhà cung cấp
 •  Nhập hàng từ nhà cung cấp
 •  Nhập hàng bán lẻ trả lại
 •  Nhập hàng bán buôn trả lại
 •  Nhập hàng nội bộ
 •  Nhập hàng điều chỉnh
 •  Nhập hàng thừa kiểm kê
 •  Xuất hàng điều chuyển kho
 •  Xuất bán lẻ
 •  Xuất bán buôn
 •  Xuất nội bộ
 •  Xuất hàng thừa kiểm kê
 •  Xuất hàng điều chỉnh
 •  Xuất hàng hủy
 •  Xuất hàng trả nhà cung cấp
 •  Cân đối thừa thiếu kiểm kê

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 • Chiết khấu % theo loại hàng
 • Chiết khấu % theo nhóm hàng
 • Chiết khấu % theo vật tư
 • Chiết khấu % theo nhà cung cấp
 • Khuyến mại mua hàng tặng hàng
 • Khuyến mại mua 1 số mặt hàng tặng hàng
 • Khuyến mại khách hàng tích điểm

KẾT NỐI HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG ONLINE

 • Đồng bộ dữ liệu hàng hóa lên website
 • Đồng bộ dữ liệu khách hàng lên website
 • Hiển thị giá theo nhóm khách hàng
 • Đồng bộ đơn hàng khách đặt về phần mềm quản lý
 • Quản lý đơn đặt hàng theo nhân viên kinh doanh

QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

 • Nhà cung cấp
 • Khách hàng
 • Nhân viên

QUẢN LÝ QUỸ TIỀN MẶT

 • Lập phiếu thu
 • Lập phiếu chi
 • Sổ quỹ tiền mặt

QUẢN LÝ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 • Lập phiếu báo nợ
 • Lập phiếu báo có
 • Sổ tiền gửi ngân hàng

QUẢN LÝ CHI PHÍ THEO

 • Nhóm khoản mục phí
 • Khoản mục chi phí

QUẢN LÝ LỊCH THANH TOÁN

 • Lịch thu tiền bán hàng
 • Lịch chi tiền nhà cung cấp

QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý công nợ nhân viên

QUẢN LY CHỨNG TỪ KHÁC

 • Nhập số dư đầu kỳ
 • Phiếu bù trừ công nợ
 • Đối trừ chứng từ
 • Phiếu kế toán
 • Phiếu kết chuyển số dư cuối tháng

QUẢN LÝ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 • Sổ tài khoản chữ T
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ nhật ký chung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối sổ phát sinh
 • Báo cáo kết quả kinh doanh

Tính ưu việt của phần mềm:

 1. ­   Hỗ trợ nhiều cơ chế xác thực người dùng
 2. ­   Đáp ứng mọi nghiệp vụ quản lý trên thực tế của hoạt động bán lẻ
 3. ­   Khả năng bảo mật cao
 4. ­   Khả năng truyền nhận dữ liệu
 5. ­   Khả năng giám sát hoạt động của hệ thống 
 6. ­   Khả năng lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và ổn định cao
 7.    Khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác